adidas nmd runner shoes adidas ultra boost Search Results Amazon mens asics mexico 66 New Balance 996 Price nike air max tailwind 8 Foamposites Nike ID cheap wholesale nike free run shoes wholesale Lebron James 13 Nike Roshe Boot Real Cheap Jordan Shoes Outlet Store Nike Free Run 3 sale Popular Adidas Climacool Shoes whoLesaLe nike air max 2016 Wholesale Nike Air Huarache Ray Ban Sunglasses Men eBay LeBron James 13 Shoes for Sale nike air huarache running shoes nikerosherunsneakers Save on Onitsuka Tiger Asics cheap kobe shoes eBay

PDC, maden, yol ve sondaj kulesi kaz�c�lar?

 • PDC, maden, yol ve sondaj kulesi kaz�c�lar?i�in

  SFD PDC kaz�c�lar?ala��m �elik g�vdeden ,sert ala��ml?tungsten karb�r tutucudan ve s�per-sert PDC kesiciden meydana gelir.�elik kaz�c?g�vdelerinin her birisi,�e�itli end�striyel uygulamalarda kullan�lan mevcut t�m kaz�c?kovanlar�na, tutuculara ve aletlere uygun standart tasar�m boyutlar�na sahiptir. PDC kaz�c�lar ultra y�ksek s�cakl�k ve bas�n?alt�nda tungsten karb�r bir altl�k �zerine sa�lam �ekilde sinterlenmi?poli kristal bir elmas tabakas�ndan olu�ur. Tungsten karb�re g�re �ok y�ksek a��nma direncine ve �arpma dayan�m�na sahiptir.

   PDC Yol kaz�c�lar?/span>

  Yol frezeleme makinalar�nda kullan�lan kesme eleman�d�r. Bu makinalar gerek asfalt gerekse beton kaplama tiplerinde k�pr?tabliyesi d�zeltme , yol tamiri ve bak�m i�lerinde veya benzer uygulamalar i�in?kullan�l�r. PDC yol kaz�c�lar?emsallerine g�re kaz�c?a��nmas�n?azalt�rarak hizmet �mr�n?art�r�r b�ylece maliyeti azalt�r ve ayr�ca y�ksek kaz?verimlili�i sa�lar ve g�� t�ketimini azalt�r?/span>

   PDC Madencilik kaz�c�lar?/span>

  Madencilik kaz�c�lar? k�m�r yataklar�n�n ve kayalar�n �rt?tabakas�n?kesmek i�in kullan�lan madencilik makinalar�n�n ve galeri a�ma makinalar�n�n kesici eleman�d�r. Karb�r u�lara g�re PDC u�lar a��ma direncini y�kselterek kaz�c�n�n �mr�n?y�kseltir. PDC madencilik kaz�c�lar?her t�rl?madencilik makinalar�nda, galeri a�ma makinalar�nda, s�rekli madencilik makinalar�nda ve benzer makina uygulamalar�nda kullan�labilir. PDC kaz�c�lar verimlili�i y�kseltir maliyeti d���r�r.

   PDC Sondaj kulesi kaz�c�lar?/span>

  D�ner sondaj kulesi delik a�mak i�in kullan�lan bir in�aat makinas�d�r.bunlar genellikle kumlu zeminlerde,yap��kan zeminlerde vb. basit delme i�leri i�in uygundur ve in�aat �antiyelerinde kaz�klar�n ,duvarlar�n ev temellerinin har�lanmas?i�in kullan�l�r. SFD PDC kaz�c�s?,delme �retkenli�inde �nemli bir art�� ile �al���lmayan s�reden ve maliyetlerden �nemli bir kazan?sa�lamaktad�r. Toprak ve kaya delme i�in ideal kaz�c�lard�r.